Diaocvina.vn - RSS
RSS là gì?
Chương trình đọc RSS là gì?
Danh mục RSS của diaocvina.vn
Điều kiện sử dụng

Sử dụng RSS của diaocvina.vn sẽ giúp bạn luôn có được những thông tin mới nhất, nóng nhất trong và ngoài nước!

Sử dụng chương trình đọc RSS (RSS Reader)

1. Chép (copy) đường dẫn (URL) tương ứng với kênh RSS mà bạn ưa thích.
2. Dán (paste) URL vào chương trình đọc RSS.

RSS là gì?

RSS (Really Simple Syndication) là định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML được sử dụng để chia sẻ và phát tán nội dung Web. Việc sử dụng các chương trình đọc tin (News Reader, RSS Reader hay RSS Feeds) sẽ giúp bạn luôn xem được nhanh chóng tin tức mới nhất từ diaocvina.vn.

Mỗi tin dưới dạng RSS sẽ gồm : Tiêu đề, tóm tắt nội dung và đường dẫn nối đến trang Web chứa nội dung đầy đủ của tin.

Danh mục các kênh RSS của diaocvina.vn

Mục

Kênh RSS

Thị trường địa ốc

http://diaocvina.vn/rss/thitruongdiaoc.php

Hoạt động Doanh nghiệp

http://diaocvina.vn/rss/hoatdongdoanhnghiep.php

Chính sách - Quy hoạch

http://diaocvina.vn/rss/chinhsachquyhoach.php

Tài chính - Chứng khoán

http://diaocvina.vn/rss/taichinhchungkhoan.php

Xây dựng

http://diaocvina.vn/rss/xaydung.php

Bất động sản thế giới

http://diaocvina.vn/rss/batdongsanthegioi.php

Phong thủy

http://diaocvina.vn/rss/phongthuy.php

Không gian sống

http://diaocvina.vn/rss/khonggiansong.php

Mách bạn

http://diaocvina.vn/rss/machban.php

Thế giới kiến trúc

http://diaocvina.vn/rss/thegioikientruc.php

Thương hiệu

http://diaocvina.vn/rss/thuonghieu.php

Sức khỏe và đời sống

http://diaocvina.vn/rss/suckhoevadoisong.php

 

 


Chương trình đọc RSS là gì?

Rss Reader là phần mềm có chức năng tự động lấy tin tức đã được cấu trúc theo định dạng RSS. Một số phần mềm đọc RSS cho phép bạn lập lịch cập nhật tin tức. Với chương trình đọc RSS, bạn có thể nhấn chuột vào tiêu đề của 1 tin để đọc phần tóm tắt của hoặc mở ra nội dung của toàn bộ tin trong một cửa sổ trình duyệt mặc định.

Có rất nhiều phần mềm phục vụ khai thác tin qua định dạng RSS, bạn có thể tham khảo bảng các chương trình đọc RSS bên cạnh và lựa chọn cái bạn thích nhất.

Nếu đang sử dụng FireFox, bạn có thể tải chương trình Wizz RSS từ địa chỉ https://addons.mozilla.org/firefox/424/

Các chương trình đọc RSS

Windows

Newz Crawler
FeedDemon
Awasu

Mac OS X

Newsfire
NetNewsWire

Web

Bloglines
My Yahoo!
NewsGator

Browser

Mozilla Firefox

 

Điều kiện sử dụng

diaocvina.vn không chịu trách nhiệm về các nội dung của các trang khác ngoài diaocvina.vn được dẫn trong trang này.

Khi sử dụng lại các tin lấy từ diaocvina.vn, bạn phải ghi rõ nguồn tin là "Theo diaocvina.vn" hoặc "diaocvina.vn".